Boksze Osada 10 A
Poland, 16-515 Puńsk

+48 605-888-409
falko@falko-ryby.eu

Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do świadczenia usług w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do świadczenia usług w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów.

 Cele operacji: Nadrzędnym celem operacji jest rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup minikoparki gąsiennicowej wraz z przyczepą niezbędnej do wykonywania prac w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów oraz stworzenie miejsca pracy przez okres min. 3 lat od daty płatności końcowej a przez to dywersyfikację źródeł dochodów oraz poprawę warunków hodowli ryb oraz wzmocnienie konkurencyjności firmy.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,25; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej - 1.

Wartość operacji: 190 650,00złw tym w ramach EFMR 64557,50 zł

W ramach realizacji projektu zakupionazostanie minikoparka gąsienicowa  wraz z wyposażaniem oraz przyczepą. Realizacja projektu pozwoli na rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "FALKO" Andrzej Falkowski poprzez wykonywanie prac w zakresie czyszczenia i konserwacji dna stawów, a co tym idzie pozwoli również na poprawę warunków hodowli ryb oraz wzmocnienie konkurencyjności firmy.