Boksze Osada 10 A
Poland, 16-515 Puńsk

+48 605-888-409
falko@falko-ryby.eu

Rozwój działalności PPHU FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup plotera frezującego do produkcji basenów przeznaczonych do hodowli ryb

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: „Rozwój działalności PPHU FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup plotera frezującego do produkcji basenów przeznaczonych do hodowli ryb”

Cele operacji: Celem operacji jest rozwój działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego FALKO Andrzej Falkowski poprzez zakup plotera frezującego niezbędnego do produkcji basenów przeznaczonych do hodowli ryb oraz stworzenie miejsca pracy a przez to rozwój lokalnej przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia zarówno u Wnioskodawcy, jak również w innych branżach gospodarki zlokalizowanej na obszarze LSR.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 0,25; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba  miejsc pracy utworzonych dla osób z grupy defaworyzowanej - 1.

 

Wartość operacji: 172 200,00 zł w tym w ramach EFMR 58 310,00 zł

 

Planowana operacja dotyczy zakupu specjalistycznego sprzętu – plotera frezującego przeznaczonego do szybkiego, powtarzalnego oraz dokładnego wykrawania/obróbki tworzyw sztucznych przeznaczonych do produkcji basenów, a co tym idzie pozwoli również na poprawę warunków hodowli ryb oraz wzmocnienie konkurencyjności PPHU FALKO Andrzej Falkowski a przez to rozwój łańcucha dostaw oraz podnoszenie wartości produktów rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju działalności w sektorze rybackim a także do tworzenia nowych miejsc pracy co wpłynie na podniesienie konkurencyjności firmy oraz na rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia na terenie całego obszaru LSR